ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

0

Αναμένεται από τον ΕΟΠΠΕΠ να προκηρυχθεί άμεσα η διεξαγωγή του επόμενου κύκλου των εξετάσεων για τη λήψη Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης, στις οποίες θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι:

α. είναι εγγεγραμμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και

β. έχουν διδακτική εμπειρία σε ενηλίκους τουλάχιστον 150 ωρών ή/και είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή Διά Βίου Μάθηση ή Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και κατάρτιση ή τη συνεχή εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική.

Βάσει της Υπουργικής Απόφασης «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης» Γ.Π. 2082 23/10/2012ΦΕΚ2844, τ. Β’, 2012 οι προβλεπόμενες εξεταστικές δοκιμασίες περιλαμβάνουν:

α) γραπτή εξέταση για την αξιολόγηση των γνώσεων και ικανοτήτων των εκπαιδευτών σχετικά με το σχεδιασμό, την οργάνωση και την προετοιμασία του διδακτικού έργου, τις θεωρίες μάθησης ενηλίκων, τις εκπαιδευτικές πολιτικές, το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο και τις ανάγκες του πληθυσμού – στόχου, τη χρήση των εκπαιδευτικών τεχνικών, το συντονισμό της εκπαιδευόμενης ομάδας, την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, τη χρήση διδακτικών – εποπτικών μέσων και

β) παρουσίαση μικροδιδασκαλίας διάρκειας 20 λεπτών και εν συνέχεια συνέντευξη διάρκειας 10 λεπτών για την αξιολόγηση του σχεδιασμού, των επιλογών και της υλοποίησης της μικροδιδασκαλίας.

Από τα  αποτελέσματα των εξετάσεων για την πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών ενηλίκων  που διενήργησε  ο ΕΟΟΠΕΠ τον περασμένο Οκτώβριο, προκύπτει  ότι  οι απαιτήσεις των εξετάσεων  αυτών είναι αρκετά υψηλές και το 20% περίπου  των υποψηφίων δεν τις κάλυψαν για να λάβουν την πιστοποίηση.

Σε αναμονή της ανακοίνωσης της δεύτερης εξεταστικής περιόδου, το ΚΕΚ ΣΕΒΕ – ΣΒΒΕ – ΔΕΘ προκειμένου να σας υποστηρίξει επιστημονικά και τεχνικά για να περάσετε επιτυχώς τις διαδικασίες πιστοποίησης θα διοργανώσει σεμινάριο προετοιμασίας για τους εκπαιδευτές ενηλίκων που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών ενηλίκων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο παρακάτω:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ

Το σεμινάριο απευθύνεται στους υποψήφιους εκπαιδευτές για πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας και σκοπός του είναι να προετοιμάσει τους συμμετέχοντες να επιτύχουν τόσο στη γραπτή εξέταση όσο και στην παρουσίαση της μικροδιδασκαλίας και να την υποστηρίξουν επιτυχώς κατά τη συνέντευξη.

Οι στόχοι του σεμιναρίου είναι:

Σε επίπεδο γνώσεων

– να απαριθμούν τα βήματα σχεδιασμού μιας μικροδιδασκαλίας

– να ορίζουν τις αρχές οργάνωσης του περιεχομένου μιας μικροδιδασκαλίας

– να επιλέγουν τις κατάλληλες τεχνικές

– να γνωρίζουν τα κριτήρια αξιολόγησης της μικροδιδασκαλίας

Σε επίπεδο ικανοτήτων

– να σχεδιάζουν μια μικροδιδασκαλία

– να την υλοποιούν αποτελεσματικά

– να διατυπώνουν τους στόχους σε τρία επίπεδα

– να καθορίζουν αναλυτικά το περιεχόμενο

– να εφαρμόζουν ενεργητικές συμμετοχικές τεχνικές

– να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα εποπτικά μέσα

– να τεκμηριώνουν επιστημονικά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της μικροδιδασκαλίας

Σε επίπεδο στάσεων

 να αναστοχαστούν πάνω στις διδακτική τους συμπεριφορά

– να συνειδητοποιήσουν τις διδακτικές τους αδυναμίες

 να υιοθετούν διδακτικές συμπεριφορές σύμφωνες με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων

Η θεματολογία του σεμιναρίου περιλαμβάνει:

α.  ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ   

      ΤΩΝ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (βλέπε τράπεζα θεμάτων που ανακοινώθηκε από τον ΕΟΠΠΕΠ)

β. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Μεθοδολογία μικροδιδασκαλίας

Σχεδιασμός μικροδιδασκαλίας

Κριτήρια αξιολόγησης μικροδιδασκαλίας

Παρουσιάσεις μικροδιδασκαλιών μέσα από βιωματικές ασκήσεις

Αναλύσεις μικροδιδασκαλιών

 Εκπαιδευτική διαδικασία

Το πρόγραμμα διαρκεί συνολικά 34 ώρες, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται αρχικά μία 4ωρη συνάντηση για την παρουσίαση των διαδικασιών της πιστοποίησης και της γραπτής εξέτασης, καθώς και του σχεδιασμού μιας μικροδιδασκαλίας. Ακολουθεί εξ αποστάσεως εκπαίδευση, διάρκειας 10 ωρών, η οποία περιλαμβάνει μελέτη εκπαιδευτικού υλικού και καθοδήγηση για το σχεδιασμό της μικροδιδασκαλίας και μία εβδομάδα αργότερα πραγματοποιούνται δύο (2) δια ζώσης συναντήσεις διάρκειας 10 ωρών (9.00-19.00) η κάθε μία. Οι δια ζώσης συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν ένα Σαββατοκύριακο και θα περιλαμβάνουν παρουσιάσεις μικροδιδασκαλιών διάρκειας 20΄ και συνεντεύξεις για την αξιολόγηση του σχεδιασμού και της υλοποίησης της μικροδιδασκαλίας (10 μικροδιδασκαλίες το Σάββατο και 10 μικροδιδασκαλίες την Κυριακή).

 

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμητρα Πάντα σπούδασε Αγγλική Φιλολογία, πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στα Παιδαγωγικά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και εξειδικεύτηκε στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό στην Αγγλία. Εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στη Συγκριτική Παιδαγωγική με έμφαση στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει σημαντική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων και δημοσιεύσεις στο πεδίο της εκπαίδευσης. Συμμετείχε ως εκπαιδεύτρια στο εθνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) καθώς και στο πρόγραμμα κατάρτισης των αξιολογητών των επιτροπών αξιολόγησης και πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών ενηλίκων (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών και αξιολογήτρια εκπαιδευτών ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ. Συνεργάζεται με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο από το 2008 έως και σήμερα ως μέλος εκπαιδευτικού προσωπικού στη Θεματική Ενότητα «Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων» στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εκπαίδευση Ενηλίκων».  Είναι καθηγήτρια Παιδαγωγικής στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)

Ημερομηνίες Διεξαγωγής

Θα ανακοινωθούν

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονοματεπώνυμο:

Email:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Share.

About Author

Leave A Reply