Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας για Επαγγελματική Χρήση

0

(Business English)

Σκοπός του σεμιναρίου

 

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων στη χρήση της Αγγλικής επιχειρηματικής γλώσσας και ορολογίας στοχεύοντας στην αύξηση της γλωσσικής τους ευχέρειας και βελτίωση των επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων (τόσο στον γραπτό όσο και προφορικό λόγο) σε ένα διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον. Μέσα από μια σειρά θεματικών ενοτήτων που αναφέρονται σε βασικές επαγγελματικές λειτουργίες, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν αναλυτικά το θεωρητικό γλωσσικό περιεχόμενο της κάθε μιας, αλλά και παράλληλα μέσα από βιωματικές, πρακτικές ασκήσεις αφομοίωσης θα μπορούν να αναπαράγουν και να προσαρμόζουν αυτή την εμπειρία στην δική τους επαγγελματική πραγματικότητα.

 

Συνοπτικό πρόγραμμα
 • Παρουσίαση του προγράμματος – σύντομη περιγραφή της θεματολογίας και της διαδικασίας. Ποιοί είμαστε. Διατύπωση ερωτήσεων και απαντήσεων για την ανταλλαγή πληροφοριών που αναφέρονται στην προσωπική μας ζωή, την οικογένεια και το επάγγελμα. Σύντομοι διάλογοι και παιχνίδι ρόλων
 • Παρουσίαση μιας εταιρίας – ιστορικό, οικονομικά μεγέθη, προϊόντα, υπηρεσίες

Διατύπωση ερωτήσεων και απαντήσεων που αναφέρονται στα στοιχεία, το εταιρικό προφίλ και την κουλτούρα μιας εταιρίας

 • Quiz: Σε ποια εταιρία θα θέλαμε να εργαζόμαστε. Το ιδανικό εργασιακό περιβάλλον για μας. Ερωτήσεις, συζήτηση
 • Τι δουλειά κάνουμε. Διατύπωση ερωτήσεων και απαντήσεων για την ανταλλαγή πληροφοριών που αναφέρονται στην περιγραφή της εργασίας μας, τις ευθύνες και υποχρεώσεις που συνεπάγεται, καθώς και τις δυνατότητες και ευκαιρίες που προσφέρει
 • Μάρκετινγκ προϊόντων – Διαφήμιση – Πωλήσεις – Ανταγωνισμός
 • Πάγιες επαγγελματικές δραστηριότητες σε αντιδιαστολή με προγράμματα της τρέχουσας περιόδου. Μελλοντικά σχέδια τόσο σε προσωπικό όσο και επαγγελματικό επίπεδο
 • Προοπτικές καριέρας. Προσωπική εξέλιξη και βελτίωση μέσα από προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
 • Διαπροσωπική επικοινωνία σε επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον
 • Εδραίωση επαγγελματικών επαφών και δικτύωση. Περίπτωση μελέτης. Ερωτήσεις, συζήτηση
 • Η Τέχνη της επικοινωνίας (με ποιους τρόπους επικοινωνούμε εντός και εκτός εταιρίας).
 • Τηλεφωνική επικοινωνία (προβλήματα και ιδιαιτερότητες)
 • Γραπτή επικοινωνία (είδη εμπορικών επιστολών, γλώσσα, δομή)
 • Υποδοχή ξένων επισκεπτών, ξενάγησή τους στους χώρους εργασίας, κοινωνικές επαφές, γεύματα εργασίας. Σύντομοι διάλογοι και παιχνίδι ρόλων
 • Ταξίδια (επαγγελματικά και αναψυχής), ελεύθερος χρόνος, χόμπι και ενδιαφέροντα
 • Το INTERNET. Ποιές είναι οι δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες
 • Η «γλώσσα» του διαδικτύου. Ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail). Ασκήσεις παγίωσης
 • Παγκοσμιοποίηση και κρίση. Κοινωνικά προβλήματα (ανεργία, μετανάστευση). Γενικές έννοιες-Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα.
 • Αναζήτηση εργασίας στο «παγκόσμιο χωριό».
 • Απάντηση σε αγγελία προσφοράς εργασίας.
 • Βιογραφικό Σημείωμα. Η τέχνη του σωστού βιογραφικού.
 • Συμπλήρωση βιογραφικού Euro pass. Ερωτήσεις, συζήτηση.
 • Κλείσιμο του σεμιναρίου.
Πληροφορίες Διεξαγωγής

 

Διάρκεια Συμμετοχής : 40 ώρες

Ημέρα Διεξαγωγής :  Από 10 Ιουνίου 2015

Κόστος Συμμετοχής : 180€

Εισηγήτρια

Η Μαρία Σπυροπούλου είναι απόφοιτος του τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ. και έχει επίσης κάνει σπουδές Αγγλικής Γλώσσας, Μετάφρασης και Διδακτικής / Μεθοδολογίας στο BRITISH COUNCIL Θεσσαλονίκης. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων (πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και τα τελευταία 20 χρόνια εργάζεται ως υπεύθυνη σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης στα επιχειρηματικά Αγγλικά (BUSINESS ENGLISH) που απευθύνονται σε υπαλλήλους /στελέχη ευρείας γκάμας εταιριών, οργανισμών και φορέων στη Θεσσαλονίκη, σε ατομικές (1-to-1) και ομαδικές συνεδρίες, καθώς και προγραμμάτων προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης  CAMBRIDGE ENGLISH BUSINESS CERTIFICATES (BEC & BULATS).

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονοματεπώνυμο:

Email:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Share.

About Author

Leave A Reply