Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών Εργαλείων για τους ΟΤΑ στο πλαίσιο του Νέου ΕΣΠΑ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

0
Σε ποιους απευθύνεται:
Το σεμινάριο απευθύνεται σε φορείς προγραμματισμού, διαχείρισης και υλοποίησης προγραμμάτων και έργων στους Δήμους, τις Περιφέρειες, τις Διαχειριστικές Αρχές, τους Δημόσιους Φορείς, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ. που διαχειρίζονται ή ενδιαφέρονται να χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ (Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020).
Περιγραφή σεμιναρίου:

 Α. Το προγραμματικό πλαίσιο για την περίοδο 2014 – 2020.

 Β. Η αρχή της εταιρικής σχέσης στην εφαρμογή των Ταμείων του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου:

  • Χρηματοδοτικές προτεραιότητες.
  • Διαθέσιμα κονδύλια.
  • Διαδικασίες διαχείρισης, παρακολούθησης και υλοποίησης έργων.

Γ. Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τους ΟΤΑ:

  • Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD).
  • Ολοκληρωμένη Εδαφική Επένδυση.
  • Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη.
Διάρκεια σεμιναρίου:     14 ώρες

 

Εισηγητής:

Ο Θεοδόσης Χατζηϊωαννίδης είναι απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ. με ειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο European Marketing από το University of Southbank του Λονδίνου, καθώς και μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το University of Newcastle upon Tyne.  Έχει εργαστεί στον χώρο του Μάρκετινγκ σε μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, αλλά και ως Ειδικός Σύμβουλος/Συνεργάτης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οικονομικών σε Ο.Τ.Α. και λοιπούς Οργανισμούς. Από το 2002 εργάζεται ως Σύμβουλος ΜΜΕ και Οργανισμών σε θέματα Οργάνωσης, Επιχειρηματικών Επενδύσεων, Ευρωπαϊκών Επιδοτήσεων και Εργασίας, καθώς και ως Σύμβουλος Δημοσίων Φορέων σε θέματα Διαχείρισης, Συντονισμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποστήριξη στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ .

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονοματεπώνυμο:

Email:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Share.

About Author

Leave A Reply