Μάθε όλες τις ημερομηνίες των Εξετάσεων του ΕΟΠΠΕΠ

0

Σας ενημερώσουμε ότι ο ΕΟΠΠΕΠ προκήρυξε τη διεξαγωγή των εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης 1ης περιόδου 2015 ως ακολούθως:

Ημερομηνίες εξετάσεων Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους:

α) Σάββατο 20-06-2015

    Κυριακή  21-06-2015

 β) Σάββατο 04-07-2015

    Κυριακή  05-07-2015

 γ) Σάββατο 11-07-2015

    Κυριακή  12-07-2015

Η εξέταση στο Θεωρητικό Μέρος (γραπτή εξεταστική δοκιμασία) διαρκεί συνολικά μία (1) ώρα.

Η εξέταση στο Πρακτικό Μέρος (Μικροδιδασκαλία – Συνέντευξη) διαρκεί 30’ λεπτά για κάθε υποψήφιο και ξεκινά μετά το πέρας των εξετάσεων του Θεωρητικού Μέρους.

Στις εν λόγω εξετάσεις θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι:

α. είναι εγγεγραμμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και

β. έχουν διδακτική εμπειρία σε ενηλίκους τουλάχιστον 150 ωρών ή/και είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή Διά Βίου Μάθηση ή Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και κατάρτιση ή τη συνεχή εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική.

Το ΚΕΚ ΣΕΒΕ – ΣΒΒΕ – ΔΕΘ, προκειμένου να σας υποστηρίξει επιστημονικά και τεχνικά για την επιτυχή συμμετοχή σας στη διαδικασία πιστοποίησης σε όποια εξεταστική περίοδο επιλέξετε θα διοργανώσει σεμινάριο προετοιμασίας για τους υποψηφίους που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 6 , 13 και 14 Ιουνίου 2015.

Επειδή ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα για την πρόθεση συμμετοχής σας.

 

 

Share.

About Author

Leave A Reply