ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Ε.Κ.Ε.) ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

0

Στο πλαίσιο υλοποίησης της  Πράξης «Πολιτισμός: Η δημιουργική πλευρά της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη» από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη  «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ  – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», θα πραγματοποιηθεί συνέδριο με θέμα:

«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) και σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα»

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Γερμανός»,

(Περίπτερο 8, 2ος όροφος, αίθουσα Β, εντός ΔΕΘ) την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 16.00

Η εκδήλωση υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 34 «Προώθηση της δικτύωσης του σχεδίου με δράσεις ΕΚΕ»

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)  και από εθνικούς πόρους

Share.

About Author

Leave A Reply