ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

0

Η αποτύπωση του πλάνου δράσεως μίας επιχειρήσεως είναι ο άξονας στον οποίο θα περιστραφεί η λειτουργία της. Χρησιμοποιώντας ως κύρια εργαλεία την ανάλυση των ισολογισμών, τους προϋπολογισμούς, την κοστολόγηση και τις τεχνικές μείωσης του κόστους μπορεί να παρέχει μία πλήρη ακτινογραφία της, ορθολογικά αποτυπωμένη. Εάν οι παραγόμενες πληροφορίες είναι σωστές, θα οδηγηθεί σε πραγματική ανάπτυξη. Με εργαλείο την ανάλυση των ισολογισμών μπορεί η επιχείρηση να υπολογίσει την περιουσία που διαχειρίζεται, να αξιολογήσει τον πλούτο που παράγει και να μετρήσει την απόδοση της. Κατά συνέπεια να πάρει όποιες αποφάσεις σε πεπατημένη οδό για δεδομένο αποτέλεσμα.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρέχει εργαλεία βγαλμένα από την πράξη ώστε οι συμμετέχοντες:
Να αναπτύξουν διαδικασίες και τεχνικές για να αποτυπώσουν την πραγματική τους περιουσία.
Να ενεργοποιήσουν την κερδοφορία τους και να επέμβουν διορθωτικά στα αποτελέσματα.
Να αποκτήσουν εικόνα της διαφοράς, μεταξύ φορολογικού και επιχειρηματικού ισολογισμού.
Να προσδιορίσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους.
Να εκτιμήσουν την δυνητική απόδοση της περιουσίας τους, ενεργοποιώντας τα υπόλοιπα εργαλεία.

Σε ποιους απευθύνεται: Σε στελέχη της Οικονομικής Διεύθυνσης, του Λογιστηρίου, καθώς και σε συμβούλους επιχειρήσεων που κάνουν ουσιαστική ανάλυση του επιχειρηματικού ισολογισμού με σκοπό την επέμβαση και την βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων των αποτελεσμάτων.

Θεματικές Ενότητες:
Έννοια και περιεχόμενο ισολογισμού.
Αντικείμενο της χρηματοοικονομικής λογιστικής. Έννοια και περιεχόμενο δημοσιευμένων λογιστικών καταστάσεων. Χρήστες λογιστικών καταστάσεων, πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν. Δομή ισολογισμού, κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης και πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων. Βασικές λογιστικές αρχές που διέπουν την κατάρτιση των λογιστικών καταστάσεων. Ανάλυση όλων των στοιχείων του ενεργητικού, του παθητικού και των αποτελεσμάτων χρήσεως από φορολογική σκοπιά. Ανάλυση στατικού και Δυναμικού. Καταστάσεις Ταμειακών Ροών. Η σημασία των παρατηρήσεων των ελεγκτών. Υπολογισμός κεφαλαίου κίνησης. Δεξιόστροφη κυκλική λειτουργία του ισολογισμού. Η ένταξη του προϋπολογισμού στη θέση των αποτελεσμάτων χρήσεως.

Δημιουργία πλέγματος αριθμοδεικτών.
Μέθοδοι ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων: κάθετη ανάλυση, ανάλυση τάσεων, οριζόντια, ανάλυση με αριθμοδείκτες. Χρήση αριθμοδεικτών για τη διενέργεια διαχρονικών και διαστρωματικών συγκρίσεων. Οι επιπτώσεις του εσωτερικού και εξωτερικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις τιμές των αριθμοδεικτών. Ανάλυση κοινού μεγέθους.
– Αριθμοδείκτες ρευστότητας
– Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας
– Αριθμοδείκτης διαρθρώσεως κεφαλαίων
– Αριθμοδείκτες δραστηριότητας
– Αριθμοδείκτες επενδύσεων
– Αριθμοδείκτης Ζ για την πρόβλεψη της κατάρρευσης μίας επιχείρησης.

Επιχειρηματικός ισολογισμός.
Επιχειρηματικός ισολογισμός. Πραγματική απογραφή. Αναμόρφωση περιούσιας. Ποιά περιουσία δεν περιέχει ο φορολογικός. Εκτίμηση υπάρχουσας περιουσίας. Σε ποιόν ανήκει η επιχείρηση. Χρονικός ορίζοντας αξιοπιστίας του ισολογισμού. Προϋπολογιστικοί Ισολογισμοί. Στοιχεία και επέμβασης και βελτίωσης του Ισολογισμού. Ταυτόχρονη λειτουργία με τους προϋπολογισμούς. Τροποποίηση μορφής και περιεχομένου προερχόμενη από τους προϋπολογισμούς. Μοντέλα διαβάθμισης του ισολογισμού. Ανάλυση νεκρού σημείου. Δείκτες δομής & συσχέτισης κεφαλαίων. Δείκτες κερδοφορίας, μικτής και καθαρής, των πωλήσεων. Εύρεση πραγματικής περιουσίας που χρησιμοποιεί ο επιχειρηματίας. Καταγραφή δυνατοτήτων ανάπτυξης που προκύπτουν από τον ισολογισμό. Τρόποι επέμβασης στην κερδοφορία. Ανάλυση καλής και κακής δομής, νεκρά και ανενεργά μεγέθη, δεκτικά μεγαλύτερης οικονομικής εκμεταλλεύσεως. Η ψευδής και η αληθής εκδοχή του.

Διακλαδική ανάλυση. Αξιολόγηση αριθμοδεικτών.
Επιλογή δείγματος του κλάδου και του δείγματος των ανταγωνιστών. Σύγκριση κατά δείκτη και με το σύνολο των ενεργών δεικτών. Αποτελέσματα συγκρίσεως. Συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Βenchmarking.

Εισηγητής: Κώστας Ματθαίου, Κοστολόγος – Σύμβουλος Επιχειρήσεων.
Τόπος διεξαγωγής: ΚΕΚ ΣΕΒΕ ΣΒΒΕ ΔΕΘ

Κόστος συμμετοχής: 100 €

*Σε περίπτωση παρακολούθησης και του Σεμιναρίου ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ, το κόστος συμμετοχής και για τα δύο σεμινάρια ανέρχεται στα 180 €

**Παρέχεται ειδική έκπτωση σε ανέργους και ομαδικές εγγραφές. Η συμμετοχή στο σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί και μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24%.

Για να υποβάλετε συμμετοχή στο σεμινάριο, πατήστε εδώ.

Share.

About Author

Leave A Reply