ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΛΕΒΗΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

0

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 1/1/2016 ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Με βάση την Κοινοτική νομοθεσία, με την οποία εναρμονίζεται και η Ελλάδα, όλα τα κτίρια με θέρμανση πρέπει να επιθεωρούνται υποχρεωτικά κάθε πέντε χρόνια, στην περίπτωση, που έχουν συστήματα λέβητα συνολικής ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος από 20 ως 100 κιλοβάτ, ενώ για τα συστήματα άνω των 100 κιλοβάτ ο έλεγχος πρέπει να γίνεται κάθε δύο χρόνια.

Το ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ ξεκινά την υλοποίηση νέου κύκλου σεμιναρίων Ενεργειακών επιθεωρητών.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 60 ΩΡΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

Ενότητα ΔΚ1 – Θεσμικό πλαίσιο

Ενότητα ΔΚ2 – Θερμομονωτική επάρκεια κτιριακού κελύφους

Ενότητα ΔΚ3 – Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου, Αναλυτική παρουσίαση του λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ, Ανάλυση των μηχανολογικών συστημάτων

Βοηθητικοί αλγόριθμοι στο Excel για τη συμπλήρωση του προγράμματος ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ

Ενσωμάτωση προαιρετικού σεμιναρίου στο υποχρεωτικό
Οι προαιρετικές ενότητες περιλαμβάνουν (σύμφωνα με την ύλη του υπουργείου):
ΔΕ1. Εισαγωγή στον τομέα της ενέργειας (Εθνική πολιτική, Νομικό πλαίσιο, Στατιστική κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια κ.λπ.).
ΔΕ2. Μελέτη Ενεργειακής απόδοσης κτιρίου (Γενικές πληροφορίες κτιρίων, λογισμικό, απαραίτητοι έλεγχοι, Ελάχιστες απαιτήσεις ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων).
ΔΕ3. Κλίμα και εσωτερικό περιβάλλον. Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων (ανάλυση κλίματος διαφόρων περιοχών, θερμοκρασία, άνεμος, υγρασία, περιβάλλον και κτίριο, βασικές αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού, φαινόμενο θερμοκηπίου κ.λπ.).
ΔΕ4. Τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ηλιακά συστήματα, φωτοβολταικά συστήματα, συστήματα βιομάζας, συστήματα γεωθερμίας, συστήματα αιολικής ενέργειας).
ΔΕ5. Τεχνολογίες εξοικονόμησης & Διαχείρισης ενέργειας ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων (συστήματα θέρμανσης-ψύξης, συστήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, τεχνολογίες φωτισμού κ.λπ.)

Οι ενότητες που …πονάνε κυρίως τους Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες και Τοπογράφους είναι οι ΔΕ2, ΔΕ4 και ΔΕ5.

Οι ενότητες ΔΕ2, ΔΕ4 και ΔΕ5 αναλύονται στο υποχρεωτικό σεμινάριο, έτσι δεν χρειάζεται να παρακολουθήσετε και να πληρώσετε προαιρετικό σεμινάριο.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι εισηγητές είναι μηχανικοί και διαθέτουν μεγάλη επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία στα θέματα του εκπαιδευτικού προγράμματος

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 30 ΩΡΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

Η ύλη του σεμιναρίου χωρίζεται σε 4 βασικές ενότητες:

Θεσμικό πλαίσιο για επιθεωρήσεις λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης (4 ώρες)

Επιθεώρηση λεβήτων και εγκατάστασης θέρμανσης (12 ώρες)

Μετρήσεις και καταγραφή δεδομένων (4 ώρες)

Άσκηση (10 ώρες).

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι εισηγητές είναι μηχανικοί και διαθέτουν μεγάλη επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία στα θέματα του εκπαιδευτικού προγράμματος

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 30 ΩΡΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:Η ύλη του σεμιναρίου χωρίζεται σε 4 βασικές ενότητες:

Θεσμικό πλαίσιο για επιθεωρήσεις κλιματιστικών εγκαταστάσεων (4 ώρες)

Επιθεώρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού (12 ώρες)

Μετρήσεις και καταγραφή δεδομένων (4 ώρες)

Άσκηση (10 ώρες) .ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι εισηγητές είναι μηχανικοί και διαθέτουν μεγάλη επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία στα θέματα του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Για να υποβάλετε συμμετοχή στο σεμινάριο, πατήστε εδώ.

Share.

About Author

Leave A Reply