ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

0

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Security πρέπει αρχικά να παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης 105 ωρών, και να λάβουν τη σχετική Βεβαίωση Κατάρτισης.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Όσοι διαθέτουν νόμιμα θεωρημένη άδεια εργασίας ή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία ως προσωπικό ασφαλείας δεν υποχρεούνται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα κατάρτισης & πρακτικής άσκησης των 105 ωρών που προδιαγράφει το ΚΕΜΕΑ αλλά έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν απευθείας τα χαρτιά τους για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Οι ώρες παρακολούθησης των μαθημάτων προσαρμόζονται ανάλογα με την διαθεσιμότητα των καταρτιζομένων αλλά και των εκπαιδευτών.

Οι εκπαιδευτές είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων από τον Επαγγελματικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π – πρώην ΕΚΕΠΙΣ) όσο και από το ΚΕ.ΜΕ.Α. και διαθέτουν πλούσια επαγγελματική και διδακτική εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκουν. Η διδακτική ύλη είναι εγκεκριμένη από το ΚΕ.ΜΕ.Α. και προέρχεται από το επαγγελματικό περίγραμμα της ειδικότητας με τίτλο «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας».

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν Βεβαίωση Κατάρτισης που αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΚΕ.ΜΕ.Α. οι οποίες οδηγούν στη λήψη Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 1 της ειδικότητας «Προσωπικού Ασφαλείας» και το οποίο αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση ή και ανανέωση της άδειας εργασίας στο συγκεκριμένο επαγγελματικό κλάδο.

Το κόστος του προγράμματος κατάρτισης είναι στα 290€.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: Μετά την παρακολούθηση της κατάρτισης οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης που οργανώνονται από το ΚΕ.ΜΕ.Α., οι οποίες διεξάγονται σε χώρους εκπαιδευτικών κέντρων που επιλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και σε Εξεταστικά Κέντρα των Περιφερειών της χώρας, εφόσον ο αριθμός των ενδιαφερόμενων είναι επαρκής. Η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 1.

Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες:

Στο Θεωρητικό Μέρος οι υποψήφιοι εξετάζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στον ισχύοντα Κανονισμό Πιστοποίησης (300 ερωτήσεις κλιμακούμενης δυσκολίας) ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Στο Πρακτικό Μέρος η θεματολογία των εξετάσεων αντλείται από τον κατάλογο πρακτικών ικανοτήτων που συμπεριλαμβάνονται στον Κανονισμό Πιστοποίησης. Η εξέταση γίνεται μέσω της μεθόδου περίπτωσης μελέτης και περιλαμβάνει κυρίως πρακτικά σενάρια και ερωτήματα που θέτονται στους εξεταζόμενους μέσα από το πλαίσιο των επαγγελματικών καθηκόντων και της εμπειρίας στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλειας.

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Για την συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτείται να πληρωθούν τα εξής παράβολα:

  • Εκατό ευρώ (100€) στον τραπεζικό λογαριασμό του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)
  • Πενήντα ευρώ (50€) στον τραπεζικό λογαριασμό του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.)

Για να υποβάλετε συμμετοχή στο σεμινάριο, πατήστε εδώ

Share.

About Author

Leave A Reply