ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

0

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η ενημέρωση σχετικά με τις νέες ρυθμίσεις σε θέματα εργατικής νομοθεσίας

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
• Το σεμινάριο απευθύνεται σε Διευθυντές και στελέχη τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων, άλλα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων, επιχειρηματίες – ιδιοκτήτες Μ.Μ.Ε., λογιστές – φοροτεχνικούς με αρμοδιότητες μισθοδοσίας κλπ.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:
• Μεταβολές στην Οργάνωση Χρόνου Εργασίας Μισθωτών (Ωράρια Εργασίας, Ρεπό)
• Μετατροπή Σύμβασης Εργασίας (από πλήρη σε μερική απασχόληση, εκ περιτροπής εργασία)
• Ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων (Ε3-Ε11) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Συμπλήρωση Εντύπων, Επεξήγηση Πεδίων Ειδικών Περιπτώσεων)
• Βιβλίο Αδειών – Εφαρμογή
• Πραγματοποίηση Υπερωριακής Εργασίας – Πότε επιτρέπεται
• Καταγγελία Συμβάσεων Εργασίας Αορίστου και Ορισμένου χρόνου – Εποχιακές Επιχειρήσεις
• Ομαδικές Απολύσεις
• Θέματα Συλλογικών Συμβάσεων Εργασία ς (Σ.Σ.Ε.)
• Διοικητικές και Ποινικές κυρώσεις κατά παραβατών εργοδοτών
• Τρέχοντα Θέματα Εργατικής Νομοθεσίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 – ΣΑΒΒΑΤΟ – 09:30 -15:30

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ΩΡΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ: 80 €

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: KEK ΣΕΒΕ- ΣΒΒΕ – ΔΕΘ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πάντζος Ευάγγελος, Διευθυντής   Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας- Υπουργείου Εργασίας

**Παρέχεται ειδική έκπτωση σε ανέργους και ομαδικές εγγραφές. Η συμμετοχή στο σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί και μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24%.

Για να υποβάλετε συμμετοχή στο σεμινάριο, πατήστε εδώ.

Share.

About Author

Leave A Reply