ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

0

Δημιουργία Εκπαιδευτικών σεναρίων για τα Μαθηματικά και τη Γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο με ανασχεδιασμό/επανοργάνωση της τάξης και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ολοκληρωμένη προσέγγιση του πεδίου Διδασκαλία και μάθηση σε σύγχρονο Τεχνολογικά Εμπλουτισμένο Μαθησιακό Περιβάλλον. Το σεμινάριο υλοποιείται με τη μορφή εργαστηρίου-workshop στο οποίο οι θα παρουσιαστούν οι αρχές δημιουργίας και λειτουργίας ενός ΤΕΜΠ  και οι αρχές δημιουργίας κατάλληλων σεναρίων ενώ οι εκπαιδευόμενοι θα εμπλακούν κατά ομάδες στον ανασχεδιασμό της τάξης τους και τη δημιουργία μαθησιακού περιβάλλοντος που θα υποστηρίζει τη συνεργατική και ανακαλυπτική μάθηση.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τις ΤΠΕ για τη δημιουργία μαθησιακού περιβάλλοντος ευέλικτης, συνεργατικής, διερευνητικής, και ανακαλυπτικής μάθησης.

Σε στελέχη εκπαίδευσης, Διευθυντές και υποδιευθυντές Σχολείων, υπεύθυνους ολοήμερου προγράμματος οι οποίοι ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν ή να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του ΤΕΜΠ στο σχολείο τους.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

 • Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις στη διδακτική των    Μαθηματικών και την οργάνωση του σχολικού χώρου
 • Σύγχρονα Αναλυτικά Προγράμματα Μαθηματικών (αλλαγές – διαφορές – αξιοποίηση)
 • Σύγχρονες παιδαγωγικές μέθοδοι (συνεργατική- αναδιάταξη χώρου, Δημιουργία και λειτουργία ομάδων, σενάρια διδασκαλίας για το Τεχνολογικά Εμπλουτισμένο Μαθησιακό Περιβάλλον)
 • Η χρήση του υπολογιστή στην τάξη των μαθηματικών (excel, λογισμικά δυναμικής γεωμετρίας),
 • Ολοκληρωμένα μαθησιακά περιβάλλοντα για τα Μαθηματικά, διαδίκτυο)
 • Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις στη διδακτική της γλώσσας και την οργάνωση του  σχολικού χώρου
 • Σύγχρονα Αναλυτικά Προγράμματα Γλώσσας (αλλαγές – διαφορές – αξιοποίηση)
 • Σενάριο Γλώσσας (εμπλουτισμός δραστηριοτήτων-ασκήσεων κλπ)
 • Σύγχρονες παιδαγωγικές μέθοδοι (συνεργατική- αναδιάταξη χώρου, Δημιουργία και λειτουργία ομάδων, σενάρια διδασκαλίας για το ΤΕΜΠ)
 • Η χρήση του υπολογιστή στη γλωσσική διδασκαλία (λογισμικά γλώσσας, ηλεκτρονικά λεξικά
 • Ολοκληρωμένα μαθησιακά περιβάλλοντα για τη γλώσσα, διαδίκτυο).

 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  5 & 12 Νοεμβρίου  (2 Σάββατα, 10:00-16:00, 14 ώρες συνολικά)

ΚΟΣΤΟΣ : 110€

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Πέτρος Κλιάπης – Όλγα Κασσώτη

Πέτρος Κλιάπης Σχολικός Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Επιστημονικά υπεύθυνος και μέλος της συγγραφικής ομάδας του βιβλίου Μαθηματικά Στ΄ Δημοτικού.

Όλγα Κασσώτη Διευθύντρια του 2ου Δημοτικού Σχολείου Τριανδρίας, μέλος της συγγραφικής ομάδας του βιβλίου Μαθηματικά Στ΄ Δημοτικού.

Για να υποβάλετε συμμετοχή στο σεμινάριο, πατήστε εδώ.

Share.

About Author

Leave A Reply