ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ

0

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφορά στην προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης. Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν:

α) γραπτή εξεταστική δοκιμασία για την αξιολόγηση των γνώσεων και ικανοτήτων των εκπαιδευτών σχετικά με το σχεδιασμό, την οργάνωση και τη προετοιμασία των διδακτικών τους παρεμβάσεων με βάση τις θεωρίες μάθησης ενηλίκων, τις εκπαιδευτικές πολιτικές, το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο, και τις ανάγκες του πληθυσμού-στόχου, τη χρήση εκπαιδευτικών τεχνικών και μέσων, το συντονισμό της εκπαιδευτικής ομάδας.

β) παρουσίαση μικροδιδασκαλίας διάρκειας 20΄ σε θεματικό αντικείμενο επιλογής του υποψηφίου ενώπιον ομάδας συνυποψηφίων και

γ) συνέντευξη διάρκειας 10΄ για την αξιολόγηση του σχεδιασμού και της υλοποίησης της μικροδιδασκαλίας.

Σε ποιους εκπαιδευτές απευθύνεται: Το παρόν πρόγραμμα απευθύνεται στους υποψήφιους εκπαιδευτές για πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας.

Σκοπός του προγράμματος είναι να προετοιμάσει τους συμμετέχοντες να επιτύχουν τόσο στη γραπτή εξέταση όσο και στην παρουσίαση της μικροδιδασκαλίας και να την υποστηρίξουν επιτυχώς κατά τη συνέντευξη.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

Σε επίπεδο γνώσεων

– να απαριθμούν τα βήματα σχεδιασμού μιας μικροδιδασκαλίας

– να ορίζουν τις αρχές οργάνωσης του περιεχομένου μιας μικροδιδασκαλίας

– να επιλέγουν τις κατάλληλες τεχνικές

– να γνωρίζουν τα κριτήρια αξιολόγησης της μικροδιδασκαλίας

Σε επίπεδο ικανοτήτων

– να σχεδιάζουν μια μικροδιδασκαλία

– να την υλοποιούν αποτελεσματικά

– να διατυπώνουν τους στόχους σε τρία επίπεδα

– να καθορίζουν αναλυτικά το περιεχόμενο

– να εφαρμόζουν ενεργητικές συμμετοχικές τεχνικές

– να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα εποπτικά μέσα

– να τεκμηριώνουν επιστημονικά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της μικροδιδασκαλίας

Σε επίπεδο στάσεων

 να αναστοχαστούν πάνω στις διδακτική τους συμπεριφορά

– να συνειδητοποιήσουν τις διδακτικές τους αδυναμίες

 να υιοθετούν διδακτικές συμπεριφορές σύμφωνες με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Α.  ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ   

      ΤΩΝ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (βλέπε τράπεζα θεμάτων που ανακοινώθηκε από τον ΕΟΠΠΕΠ)

 Β. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  • Μεθοδολογία μικροδιδασκαλίας
  • Σχεδιασμός μικροδιδασκαλίας
  • Κριτήρια αξιολόγησης μικροδιδασκαλίας
  • Παρουσιάσεις μικροδιδασκαλιών μέσα από βιωματικές ασκήσεις
  • Αναλύσεις μικροδιδασκαλιών

Εκπαιδευτική διαδικασία

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • παρουσίαση των διαδικασιών της πιστοποίησης και της γραπτής εξέτασης, καθώς και του σχεδιασμού μιας μικροδιδασκαλίας,
  • μελέτη εκπαιδευτικού υλικού και καθοδήγηση για το σχεδιασμό της μικροδιδασκαλίας και
  • παρουσιάσεις μικροδιδασκαλιών διάρκειας 20΄ και συνεντεύξεις για την αξιολόγηση του σχεδιασμού και της υλοποίησης της μικροδιδασκαλίας.

Ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής:

1)      Σάββατο 12 Νοεμβρίου 10.00 – 13.00 (σχεδιασμός μικροδιδασκαλίας)

2)      Σάββατο 19 Νοεμβρίου 10.00 – 15.00 (παρουσίαση μικροδιδασκαλίας)

Κόστος σεμιναρίου: 110€

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμητρα Πάντα σπούδασε Αγγλική Φιλολογία, πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στα Παιδαγωγικά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και εξειδικεύτηκε στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό στην Αγγλία. Εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στη Συγκριτική Παιδαγωγική με έμφαση στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει σημαντική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων και δημοσιεύσεις στο πεδίο της εκπαίδευσης. Συμμετείχε ως εκπαιδεύτρια στο εθνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) καθώς και στο πρόγραμμα κατάρτισης των αξιολογητών των επιτροπών αξιολόγησης και πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών ενηλίκων (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών και αξιολογήτρια εκπαιδευτών ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ. Συνεργάζεται με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο από το 2008 έως και σήμερα ως μέλος εκπαιδευτικού προσωπικού στη Θεματική Ενότητα “Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων” στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Εκπαίδευση Ενηλίκων”.  Είναι καθηγήτρια Παιδαγωγικής στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)

Για να υποβάλετε συμμετοχή στο σεμινάριο, πατήστε εδώ.

Share.

About Author

Leave A Reply