ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του το ΚΕΚ ΣΕΒΕ ΣΒΒΕ ΔΕΘ  προσπαθεί να επιτύχει:

  1. Την αποτελεσματική διασύνδεση των ενεργειών κατάρτισης του εκάστοτε προγράμματος με τις συνθήκες απασχόλησης στην επιλεγμένη ειδικότητα.
  2. Την αποτελεσματική υλοποίηση της πρακτικής άσκησης σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις
  3. Την απορρόφηση όσο το δυνατό μεγαλύτερου αριθμού των καταρτισθέντων του στην αγορά εργασίας

Για την υλοποίηση όλων των στόχων που εξυπηρετεί η λειτουργία του τμήματος Προώθησης στην απασχόληση, ενεργοποιούνται μηχανισμοί, δομές και ανθρώπινοι πόροι, όπως:

Μηχανισμοί δημοσιοποίησης των εταίρων του ΚΕΚ ΣΕΒΕ, ΣΒΒΕ, ΔΕΘ (δελτία τύπου, newsletters, fax και επιστολές σε επιχειρήσεις μέλη των συνδέσμων, ενημερωτικά έντυπα κλπ.)

Μηχανισμοί προώθησης στην Απασχόληση για την υποβοήθηση της αύξησης της απασχολησιμότητας των καταρτισθέντων μετά το πέρας της κατάρτισης. Στους μηχανισμούς περιλαμβάνονται τα δημόσια γραφεία εργασίας που λειτουργούν υπό τον ΟΑΕΔ (ΚΠΑ), όπως και τα γραφεία διαμεσολάβησης που λειτουργούν νομίμως (γραφεία διασύνδεσης των ΑΕΙ και ΤΕΙ, γραφεία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ιδιωτικά γραφεία συμβούλων εργασίας κ.α.).

 Μηχανισμός παρακολούθησης της τοπική αυτοδιοίκησης, τοπικών κοινωνικών φορέων, εργοδοτικών οργανώσεων και μεμονωμένων εργοδοτών, συνδικαλιστικών οργανώσεων και άλλων εκπροσωπήσεων των κοινωνικών εταίρων, που αξιολογεί τις τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, τις θέσεις απασχόλησης, τις απαιτούμενες δεξιότητες για την κάλυψή τους, με κύριο σκοπό όχι μόνο την παροχή πληροφόρησης στους καταρτιζόμενους και μέλη της ομάδας στόχου γενικότερα, για την αγορά εργασίας, αλλά την εξασφάλιση για αυτούς των θέσεων εργασίας που προσφέρονται, βελτιώνοντας την πρόσβασή τους στην απασχόληση

Αρμόδιοι φορείς άσκησης πολιτικών απασχόλησης

Στελέχη επιχειρήσεων-μελών των εταίρων του ΚΕΚ