ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Οι χώροι που διαθέτει το ΚΕΚ και ο εξοπλισμός τους είναι οι παρακάτω:

Χώροι διοικητικού προσωπικού, οι οποίοι είναι εξοπλισμένοι με Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα & δικτυακός εκτυπωτής,  Laser εκτυπωτές και εκτυπωτές  δικτύου, Fax, σύγχρονους  Η/Υ, οι οποίοι λειτουργούν σε δίκτυο. Διαθέτει επίσης ειδικό λογισμικό, όπως το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα σχεδιασμού διαχείρισης και αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων ARGUS ERP, λογισμικό παρακολούθησης των ανέργων στην αγορά εργασίας & πρόγραμμα δανειστικής βιβλιοθήκης.
Για τις ανάγκες των εκπαιδευομένων και των εισηγητών το ΚΕΚ διαθέτει βιβλιοθήκη  με περισσότερα από 280 βιβλία και επιπλέον πληροφοριακό υλικό (μελέτες, έρευνες, περιοδικά, δελτία κλπ).
Κυλικείο στο χώρο διαλειμμάτων με συνολικό εμβαδόν 10 τ.μ.  Είναι ανοικτό στις ώρες λειτουργίας του ΚΕΚ για τους σπουδαστές και τους συνεργάτες του.

Μία Αίθουσα διδασκαλίας με τον παρακάτω εξοπλισμό:

2 video projectors, Slide projector,  Διαφανειοσκόπειο, Τηλεόραση και video, Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο, Οθόνη προβολής τοίχου και

 Δύο  αίθουσες ηλεκτρονικών υπολογιστών:
Η Αίθουσα 1 

διαθέτει 21 Η/Υ DELL με το παρακάτω λογισμικό:

  •   Windows ‘08
  •   Ms office 2010
  •   Σύνδεση στο διαδίκτυο  με ISDN στα 128
  •   Εκτυπωτής δικτύου
  •   Εκτυπωτής έγχρωμος Inkjet ΗΡ 1200
  •   Οθόνη προβολής τοίχου  PROJECTA

Η Αίθουσα 2

διαθέτει 11 Η/Υ HP Compaq dc5700 με το παρακάτω λογισμικό:

  •  Windows ‘08
  • Ms office 2010
  • Σύνδεση στο διαδίκτυο  με ISDN στα 128
  • Οθόνη προβολής τοίχου  PROJECTA