ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το ΚΕΚ ΣΕΒΕ ΣΒΒΕ ΔΕΘ διατηρεί πλήθος συνεργασιών με μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις τόσο στη Θεσσαλονίκη, όσο και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

 

Το πεδίο θα ενημερωθεί σύντομα.