ΠΡΟΦΙΛ

Το ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ ιδρύθηκε στις 23/01/1995 με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ανήκει στην κατηγορία Κ.Δ.Β.Μ.2 (Κέντρα Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2 ) πιστοποιημένο  από τον  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  και όσον αφορά στη νομική του μορφή είναι αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Στελεχώνεται από Επιστημονικό και Διοικητικό προσωπικό με μεγάλη επαγγελματική εμπειρία και απασχολεί σώμα διοικητικών συντονιστών και επιστημονικών υπευθύνων για τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιεί, τα οποία αφορούν όλα τα  θεματικά πεδία. Έχει σταθερή συνεργασία με εκπαιδευτές, οι οποίοι διαθέτουν πλούσια εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία, καθώς και με στελέχη επιχειρήσεων και άλλων φορέων. Η δυναμικότητα του ανά θεματικό κύκλο εκπαίδευσης, είναι 66 καταρτιζόμενοι σύμφωνα με τις υποδομές που πιστοποιήθηκαν από τον  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

Το ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ   έχει πιστοποιηθεί με βάση το πρότυπο ISO 9001:2008 και ο βασικός σκοπός του είναι η κατάρτιση / εκπαίδευση και η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η δραστηριότητα αυτή έχει σαν  στόχους της:

τη βελτίωση των ικανοτήτων των εργαζομένων στις επιχειρήσεις,

την απορρόφηση ποσοστού των ανέργων στην αγορά εργασίας και

την εντατικοποίηση του ρυθμού ανάπτυξης

Το Κέντρο φιλοδοξεί επίσης να αναπτύξει δραστηριότητες στους τομείς των μελετών – τεκμηρίωσης για την αγορά εργασίας, της ανάπτυξης καινοτόμων μεθόδων κατάρτισης και μεταφοράς τεχνογνωσίας από το εξωτερικό, της παρακολούθησης της απορρόφησης των εκπαιδευομένων στην αγορά εργασίας, της δραστηριοποίησης στη Βαλκανική και γενικότερα στην Ανατολική Ευρώπη.